Pompiers dad Obersaxen Mundaun

Survetsch da pompiers 2022

Igl 1 da schaner 2022 entscheiva tenor la lescha da pompiers dalla vischnaunca dad Obersaxen Mundaun il survetsch obligatoric da pompiers. L’obligaziun da far survetsch da pompiers han umens e dunnas cun domicil ella Vischnaunca dad Obersaxen Mundaun sco era persunas digl exteriur cun lubientscha da domicil B e C. Tier conjugals ha mo ina persuna l’obligaziun da far survetsch da pompiers.

Igl onn 2022 han persunas cun l’annada 1980 tochen l’annada 2004 l’obligaziun da far survetsch da pompiers. Persunas che vulan far survetsch da pompiers san s’annunziar entochen venderdis, ils 17 da december 2021 tier il cumandant da pompiers Christian Henny (079 402 99 28).

Persunas cun obligaziun da far pompiers, las qualas desistan da far survetsch, han da pagar ina taxa da cumpensaziun da CHF 300.00.

Il gliendisdis, ils 27 da december 2021, allas 19.30 uras, ha liug in’occurenza d’informaziun en l’aula digl edifeci polivalent ad Obersaxen Meierhof.

Returnada digl equipament da pompiers
Ils commembers dil corp da pompiers che vegnan ils 31 da december 2021 relaschai ni che extreschan ord il corp da pompiers dad Obersaxen Mundaun, ein supplichei da dar giu lur equipament entochen sil pli tard il venderdis, ils 07 da schaner 2022 al cau da material Ivo Janka. Per ina cunvegna da termin cuntunschis Vus il cau da material per telefon (078 718 88 97).

Nus engraziein per la returnada digl equipament en stan schuber e supplichein da respectar il termin.

03-12-2021
il commando da pompiers OM