Taglia da tgauns 2019

Per mintga tgaun che vegn tenius sil territori da vischnaunca, eis ei da pagar ina taglia da tgauns. Suenter l'aquistaziun d'in niev tgaun sto il possessur dil tgaun vegnir persunal enteifer 30 gis cun il certificat cun la nummera dil chip da micro sin canzlia communala.

Midadas da possesur da tgauns e mortoris ein d'annunziar entochen gievgia, ils 31 da schaner 2019 alla canzlia communala. Suenter vegn tschentau quen a mintga possessur da tgauns la taglia da tgauns. Quella importa per igl onn 2019 tenor conclus dalla suprastonza communala Obersaxen Mundaun per igl emprem tgaun CHF 50.00 e per mintga ulteriur tgaun CHF 100.00. 

11-01-2019
Vischnaunca Obersaxen Mundaun