Annunzia da partenza

Tgi che banduna Obersaxen Mundaun, sto annunziar quei persunalmein avon che partir.
Formular online

 

Svizzers

Il scret d'origin vegn surdaus al spurtegl dall'administraziun communala encunter ina suttascripziun.

Prender cun Vus: quittanza dils documents deponi
Cuosts: negins

 

Persunas jastras

Cun l'annunzia da partenza egl exteriur scada la permissiun. En cass d'ina dimora temporara agl exteriur (p.ex. possessur d'ina permissiun B) eis ei buca necessari d'annunziar la partenza, en negin cass eis ei denton da visar la cassa da malsauns.

Prender cun Vus: legitimaziun da jasters, annunzia d'extrada dil patrun
Cuosts: negins