Annunzia per Svizzers

Per mintga persuna carschida sto vegnir empleniu in formular. Affons san vegnir menziunai el formular d'in caschiu, indicond num, prenum, datum da naschientscha, liug da naschientscha, liug da burgheis e confessiun.

Informaziuns

Einwohnerkontrolle: Anmeldung CH

Controlla d'habitonts annunzia per Svizzers