Attest da domicil / scret d'origin

Per s'annunziar sco dimorant duront l'jamna en in'autra vischnaunca duvreis Vus in attest da domicil / scret d'origin. Quel ei mintgamai valeivels per in onn e sa vegnir prolungius.
Formular online

Cuosts:

  • nova emissiun CHF 15.00
  • prolungaziun CHF 5.00